Solenoid Valfler

Solenoid Valfler

Soğutma sistemlerinde, sıvı ya da gaz halde bulunan soğutucu akışkanın elektrik enerjisiyle, uzaktan kumandalı olarak açıp kapatmaya yararlar. Solenoid valfin normalde açık (elektrik enerjisi olmadığında açık) veya normal kapalı olarak çeşitleri bulunur. Solenoid valfler çok geniş çeşitli uygulama alanları bulurlar.

Solenoid vafler kullanılacağı yerin basınç ve sıcaklık durumuna, kullanılacağı soğutucu akışkanın türüne ve daha pek çok değişkene göre çeşitli konstrüksiyonlarda yapılır.

Solenoid valflerin en sık kullanıldığı yerler sıvı soğutucu akışkanın otomatik olarak açılıp yada kapatılmasıdır. Burada yapılan iş normal bir kapatma vanasından farksızdır.
Solenoid valfi oluşturan 2 ana bölüm mevcuttur. 1- Solenoid bobini 2- Valf gövdesi

Solenoid bobin basit bir silindirik sargıdan meydana gelir ve bu sargıya elektrik akımı gönderildiği zaman elektrikli bir mıknatıs gibi çalışır. Solenoid bobin ortasında meydana gelen bu kuvvet valfi açmak veya kapatmak üzere kullanılırlar. Bobinin ortasında bulunan boşluğa konulan çelik çekirdek bobin tahrik edilince yukarı doğru çekilir. Valf miline bağlı olan bu çekirdek valfi kapatır ya da açar. Bobine elektrik akımı verilmediği zaman çekirdek ve valf kapatma mili yay baskısı (genelde) yada kendi ağırlığı ile aşağı hareket eder.