Presostatlar

Presostatlar

Üniteyi, kompresörü ve ünitede çalışan tüm elemanlarıkorumak için ünite içerisine monte edilmiş emniyet kemeri gibidir. Soğutmasisteminin basınç hattındaki oluşan basıncın aşırı yüksek veya aşırı düşükolmasından doğacak tehlikelere engel olmak adına kullanılırlar. Presostatların(basınç switchlerinin) açma noktaları üniteye ve ünitede bulunan soğutucuakışkan tipine göre değişiklik gösterebilir.) Genelde alçak basınç ve yüksekbasınç presostatı olarak iki tip presostat vardır.

 

Yüksek Basınç Presostatı

Belirlenen basıncın üzerine çıkıldığında kompresörü devredençıkararak sistem güvenliğini sağlayacaktır. Bazı ünitelerde bu presostat üzerindebulunan reset butonuna basılması suretiyle manuel olarak el ile resetlenir.

 Alçak Basınç Presostatı

Soğutma sistemlerinin düşük basınç bölümünde bulunan basınçnormal ya da presostatın üzerindeki bir değere çıktığında kendi kendinisıfırlayarak çalışma konumuna gelecek şekilde çalışır.

 Diferansiyel Yağ Basınç Presostatı

Gelişmiş olan sistemlerde çok önemli bir elemandır. Yağbasınç presostatlarının sağlıklı montaj yapılması ve ayarlanması çok önemlidir.Yağ basıncıyla ilgili bir sorun oluştuğunda sistemi korumaya alır.